Liga Amatorskich Klubów Piłkarskich

Regulamin hali

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ

Centrum Sportowo-Rekreacyjne
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

1. Hala sportowa zlokalizowana jest w budynku Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (CSR UP) przy ul. Głębokiej 31.

2. Hala sportowa jest czynna codziennie w godzinach 8:00 – 23:00.

3. Przed skorzystaniem z hali sportowej należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu  oraz instrukcjami użytkowania i obsługi sprzętu sportowego.

4. Użytkownikiem hali sportowej mogą być:
a) grupy szkolne pod opieką osoby prowadzącej zajęcia
b) grupy studenckie pod opieką osoby prowadzącej zajęcia
c) grupy zorganizowane
d) klienci indywidualni (osoby pełnoletnie)

5. Korzystanie z hali sportowej może odbywać się wyłącznie za zgodą Kierownika CSR UP zgodnie  z harmonogramem rezerwacji.

6. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do wykorzystywania jej w sposób odpowiadający przeznaczeniu i przy przestrzeganiu obowiązującego regulaminu, przepisów prawa w zakresie organizacji imprez masowych, ochrony przeciw pożarowej, bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony mienia.

7. Zajęcia grup szkolnych i studenckich korzystających z hali sportowej powinny odbywać   się w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na halę powinno odbywać  się wyłącznie za jego zgodą.

8. Za bezpieczeństwo osób korzystających z hali sportowej odpowiedzialni są opiekunowie grup  i prowadzący zajęcia.

9. Korzystający z hali sportowej zobowiązani są do zmiany obuwia w szatni głównej na obuwie sportowe z białą podeszwą (lub inną nie pozostawiającą śladów i rys).

10. Na terenie hali sportowej kategorycznie zabrania się:
a) używania sprzętu z elementami szklanymi
b) wnoszenia napojów w szklanych butelkach
c) gry z ostrymi elementami na rękach np. zegarek, pierścionki, sygnety
d) jedzenia w szatniach i na płycie boiska
e) palenia tytoniu oraz używania środków odurzających
f) wnoszenia i spożywania alkoholu
g) gry w okularach
h) wstępu z gumą do żucia
i) używania kleju do piłek (piłka ręczna)

11. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest utrzymanie porządku i czystości na jej terenie,  w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych.

12. Kierownictwo CSR UP nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w hali sportowej  i szatniach.

13. Osoby naruszające porządek publiczny lub niniejszego przepisy regulaminu będą usuwane z obiektu.

14. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie hali sportowej są zobowiązane podporządkować się nakazom pracowników CSR UP.

15. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania, uszkodzenia, zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń, odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni.

16. W razie niebezpieczeństwa, pracownik CSR UP może nakazać osobom korzystającym z hali sportowej opuszczenie budynku.

17. Kierownictwo CSR UP może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać korzystania z hali sportowej.

18. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach obsługi poszczególnych przyrządów treningowych Kierownictwo CSR UP nie ponosi odpowiedzialności.

Serwis korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug zgodnie z polityka prywatnosci. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu do cookies w Twojej przegladarce lub konfiguracji uslugi.